Advertisement 1a
Văn Phú Invest muốn phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Văn Phú Invest muốn phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HĐQT Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, với tổng mệnh giá tối đa 650 tỷ đồng.
Vanw Phus Invest
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu bao gồm: phần diện tích sở hữu riêng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn; 16,5 triệu cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Văn Phú Invest phát hành thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT cùng vợ; các tài sản khác của Văn Phú Invest, bên thứ ba và/hoặc bên liên quan làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Văn Phú Invest liên quan đến trái phiếu (nếu cần thiết).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn Phú Invest ghi nhận hơn 1.473 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế gần 430 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Đấu Thầu