Advertisement 1a
Qũy lương hơn 2,2 tỷ đồng trả cho 6 lãnh đạo Công ty Xổ số Vĩnh Long – Tạp chí Kinh tế quốc tế

Qũy lương hơn 2,2 tỷ đồng trả cho 6 lãnh đạo Công ty Xổ số Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty Xổ số Vĩnh Long) năm 2023. Trong năm, 6 nhân sự ban lãnh đạo nhận tổng quỹ lương 2,2 tỷ đồng.

Theo đó, tổng quỹ tiền lương thực hiện đối với người quản lý Công ty Xổ số Vĩnh Long năm 2023 hơn 2,2 đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công ty Xổ số Vĩnh Long có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, trả lương về UBND tỉnh và gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh để theo dõi.

Đây là quỹ lương cho toàn bộ những người quản lý của công ty (6 người), gồm: Chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng… Tùy theo mức lương, hệ số và theo kết quả kinh doanh của công ty, cuối năm quyết toán lại quỹ lương, nhưng không được vượt con số đã phê duyệt của UBND tỉnh (quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty Xổ số Vĩnh Long được phê duyệt hơn 2,8 tỷ đồng).

Khi xây dựng kế hoạch lương năm, công ty tính toán theo năng suất lao động, kế hoạch doanh thu được giao. Đến cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện, các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và xếp loại hoàn thành để đưa ra mức lương trình phê duyệt.

Qũy lương hơn 2,2 tỷ đồng trả cho 6 lãnh đạo Công ty Xổ số Vĩnh Long- Ảnh 1.

Công ty Xổ số Vĩnh Long.

Công ty Xổ số Vĩnh Long là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Trước khi tái cơ cấu, công ty có đầu tư góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp khác thông qua dự án Khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long, Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ.

Cuối năm 2023, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty Xổ số Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, công ty này thoái 100% vốn đầu tư vào các dự án bên ngoài để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh xổ số và các ngành nghề có liên quan đến hoạt động xổ số. Vốn điều lệ công ty trước và sau khi tái cơ cấu hơn 494 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, Công ty Xổ số Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước từ 1% trở lên.

Cụ thể, doanh thu năm 2021 đạt hơn 3.047 tỷ đồng; năm 2022 hơn 4.066 tỷ đồng; năm 2023 hơn 4.071 tỷ đồng; năm 2024 hơn 4.076 tỷ đồng và năm 2025 đạt hơn 4.081 tỷ đồng.

Riêng năm 2023, tổng tài sản của công ty là hơn 1.226 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh đạt hơn 4.071 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 578 tỷ đồng.

Hiện, Công ty Xổ số Vĩnh Long sử dụng 116 lao động (tăng 11 người so với trước khi tái cơ cấu). Trong đó, quản lý công ty có 6 người gồm chủ tịch kiêm giám đốc, 3 phó giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng; các phòng chuyên môn (5 phòng) có tổng cộng 110 người.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong