Trong đầu tư xây dựng công trình về lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và thanh quyết toán công trình, đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa khối lượng một số nội dung công việc; sử dụng mã hiệu định mức không đúng quy định của hạng mục công trình như: Tính thừa khối lượng ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột; trát tường ngoài nhà.

Sử dụng mã hiệu định mức không đúng đối với công tác đắp đất nền móng công trình; tính thừa khối lượng hạng mục xây mới bồn hoa; tính thừa khối lượng hạng mục tường rào; tính trùng lặp theo định mức công tác bốc xếp, vận chuyển phế thải các loại.

Khi thanh quyết toán công trình, đơn vị thi công đã thanh quyết toán đúng theo dự toán công trình nhưng không giảm trừ khối lượng do dự toán tính thừa, dẫn đến làm tăng khối lượng thanh quyết toán công trình với số tiền 29.127.235 đồng.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa kiểm tra chặt chẽ khối lượng thanh quyết toán của một số hạng mục công trình, để đơn vị thi công thanh quyết toán cao hơn khối lượng thực tế công trình, không đúng quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Trong hồ sơ E-HSMT do đơn vị tư vấn lập có ghi các nội dung: Yêu cầu về hồ sơ cán bộ quản lý tham gia trực tiếp gói thầu phải có tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện; có chứng chỉ/chứng nhận chỉ huy trưởng công trình; có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện; có chứng nhận đào tạo quản lý hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý năng lượng 50001/2012/2011… Các nội dung này không có quy định.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Hà Nội thực hiện thẩm định giá gói thầu theo phương pháp so sánh, lấy 3 báo giá của 3 đơn vị làm căn cứ xác định giá thiết bị để thẩm định giá. Do đó, việc công ty thực hiện thẩm định giá gói thầu nhưng chưa thu thập thông tin, so sánh giữa mức giá chào bán với giá thị trường trong hồ sơ chứng thư thẩm định giá để có sự điều chỉnh hợp lý, tìm ra mức giá phù hợp trước khi sử dụng làm mức giá so sánh, là chưa đúng quy định.

Đối với Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội, giai đoạn 2020 – 2022, mua gạo, ga để phục vụ nhu cầu nuôi dưỡng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội tại đơn vị. Việc mua gạo, ga số lượng lớn, có tính chất thường xuyên, ổn định hàng năm nhưng chưa thực hiện việc mua sắm theo hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại khoản 3, Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013.

Việc lập hồ sơ dự toán và quyết toán công trình sửa chữa một số hạng mục phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội, đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa công tác lắp dựng giàn giáo và không tính tận dụng trần nhựa theo hồ sơ thiết kế, là không đúng quy định, dẫn đến đơn vị thi công không giảm trừ khối lượng khi quyết toán công trình.

Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên, trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị có một số nội dung chưa đúng quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính. Đơn vị đã chi cho các cá nhân thuộc Sở LĐ-TB&XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không đúng quy định với số tiền 114.400.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc Sở LĐTB&XH tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót. Ảnh: Đình Sang

 

Chi trang phục không đúng quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính (thông tư này không có nội dung chi trang phục) với số tiền 109.500.000 đồng. Chi các khoản tiền in ấn băng rôn, tờ rơi để thực hiện việc tuyên truyền về việc làm. Các nhiệm vụ này đã được giao dự toán và có kế hoạch từ đầu năm, nhưng đơn vị không thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu mà ký hợp đồng theo từng đợt, là không đúng quy định.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội; cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội chi phụ cấp ưu đãi nghề cho một số cán bộ, viên chức, người lao động làm bộ phận hành chính, không thường xuyên trực tiếp làm những công việc như: Chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người bệnh phong, lao, tâm thần, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng, trợ giúp cho người cao tuổi không tự phục vụ được, trợ giúp người bệnh HIV/AIDS… với mức hưởng phụ cấp 70%, 60%, 50% là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ.

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót.

Chỉ đạo Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội thực hiện việc mua gạo, ga theo hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định để đảm bảo mục tiêu quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, có biện pháp xử lý số tiền còn tồn đến cuối năm 2022 là 223.592.018 đồng do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ qua nhiều năm, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm sửa đổi, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định và thực hiện việc in ấn băng rôn, tờ rơi tuyên truyền theo hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu.

Đồng thời, có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 143.527.235 đồng, trong đó, Sở LĐ-TB&XH thu hồi số tiền 29.127.235 đồng; Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên thu hồi số tiền 114.400.000 đồng, bao gồm các đơn vị thi công thanh quyết toán công trình không đúng quy định số tiền 29.127.235 đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên chi cho các cá nhân thuộc Sở LĐ-TB&XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định với số tiền 114.400.000 đồng.

 

Đình Sang / Báo Thanh tra