Advertisement 1a
Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 14 dự án thuộc quy hoạch TP Nha Trang chưa được phê duyệt – Tạp chí Kinh tế quốc tế

Khánh Hòa kêu gọi đầu tư 14 dự án thuộc quy hoạch TP Nha Trang chưa được phê duyệt

Cho đến nay, Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2045 nhưng có 14 dự án theo quy hoạch đó đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kêu gọi đầu tư.

Nha Trang Quy Hoach Tp

Khu sân bay Nha Trang có dự án vừa được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kêu gọi vốn đầu tư xây dựng “đường kết nối thẳng” từ đường Võ Nguyên Giáp với trục chính tại khu sân bay – Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin, cho đến nay có hai đồ án quy hoạch tỉnh đã trình nhưng Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt. Đó là các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2045 và quy hoạch chung khu đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Nhiều dự án có đất các khu dân cư hiện trạng  

Tuy nhiên, vừa qua theo đề xuất của UBND TP Nha Trang và đề nghị của giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt kêu gọi đầu tư, trong đó có 14 dự án theo “định hướng quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2045” là quy hoạch điều chỉnh chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nói trên.

Trong số dự án kêu gọi vốn đầu tư thuộc quy hoạch chung TP Nha Trang chưa được Thủ tướng phê duyệt đó có dự án “đường kết nối thẳng” đường Võ Nguyên Giáp với trục chính tại khu đô thị sân bay Nha Trang cũ.

Theo danh mục kêu gọi đầu tư, dự án “đường kết nối thẳng” với khu sân bay Nha Trang nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thái và hai phường Phước Hải, Phước Long. Dự án có tổng diện tích 11,15ha đều thuộc đất khu dân cư hiện trạng. Còn quy mô dự án và tổng vốn đầu tư đều sẽ theo đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài dự án trên còn có 13 dự án khác trên địa bàn TP Nha Trang cũng thuộc danh mục đã được phê duyệt kêu gọi vốn đầu tư và đều chỉ “phù hợp định hướng quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2045” nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt.

Đó là dự án khu đô thị – trung tâm thương mại Cồn Ngọc Thảo và khu biểu diễn nghệ thuật Cồn Nhất Trí (phường Ngọc Hiệp), có tổng diện tích 60ha, đều là đất các khu dân cư hiện trạng.

Dự án khu đô thị ven biển Vĩnh Trường, diện tích 25ha gồm mặt nước sông Quán Trường và khu dân cư hiện trạng.

Dự án khu đô thị công viên trung tâm hành chính mới (tại xã Phước Đồng), 126ha gồm đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng.

Dự án khu đô thị thông minh bắc tỉnh lộ 3 Phước Đồng, 120ha gồm đất Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng.

Dự án khu đô thị dịch vụ trên biển đầm Nha Phu (xã Vĩnh Lương), diện tích không nêu cụ thể nhưng bao gồm mặt nước biển và khu dân cư hiện trạng.

Có hai dự án công viên, đó là công viên đô thị phía tây TP Nha Trang, diện tích 6,28ha (thuộc hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh), gồm đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng và công viên chuyên đề khu vực Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ) diện tích 4,4ha là đất do Nhà nước đang quản lý.

Tỉnh sẽ cập nhật khi quy hoạch được phê duyệt

Người dân ở các khu dân cư, khu đô thị mới đã phản ánh, kêu cứu đến Bộ Xây dựng về việc bị ảnh hưởng bởi dự án “đường kết nối thẳng” với khu sân bay Nha Trang. Các dự án đã được phê duyệt kêu gọi đầu tư chỉ theo “định hướng quy hoạch” TP Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đã nêu, theo người dân chỉ là “tạm ứng quy hoạch”.

Còn theo quyết định nêu trên của UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và đầu tư theo quy định hiện hành.

Đồng thời, “kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật lại danh mục dự án theo đúng quy định sau khi các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Phạm Giang / Theo Tuổi trẻ online