Advertisement 1a
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Kết nối cộng đồng làng nghề – Hội nhập quốc tế – Tạp chí Kinh tế quốc tế

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Kết nối cộng đồng làng nghề – Hội nhập quốc tế

Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn 2024, ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã có những chia sẻ với Tạp chí Làng nghề Việt Nam về những thành quả đạt được trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong năm mới 2024, chuẩn bị tiến tới đại hội đại biểu lần thứ V của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
Lddan

Ông Lưu Duy Dần Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

PV: Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong năm qua đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm gì thưa ông?

Ông Lưu Duy Dần: Phát huy thành tích đạt được sau 18 năm thành lập, năm 2023 Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã đề xuất các nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: “Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Đổi mới Sáng tạo – Hội nhập Quốc tế”.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội; tập hợp đoàn kết các làng nghề, các tổ chức kinh tế – văn hóa, các nghệ nhân trong làng nghề, phố nghề; các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo để cùng các cơ quan, ban, ngành Nhà nước khôi phục, phát triển nghề, làng nghề. Mặc còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ quan TW Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã luôn thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo tư vấn. Đó là, Hội thảo “Tư vấn nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tăng sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu” (Tổ chức vào 28/7/2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc); Hội thảo “Tư vấn nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở nông thôn” (Tổ chức vào tháng 29/8/2023 tại tỉnh Nam Định); Đào tạo kỹ năng bán hàng trong năm 2023 của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương giao cho Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp thực hiện (Tổ chức vào tháng 26/10/2023 tại tỉnh Hải Dương)…Văn phòng Hiệp hội thường xuyên liên lạc với các đơn vị trực thuộc, làng nghề và hội viên tại các vùng, miền đẻ nắm bắt những tâm tư, đề xuất của hội viên và đôn đốc triển khai những nhiệm vụ công tác quan trọng do Thường trực Hiệp hội đề ra và các chương trình của các bộ, ban, ngành có liên quan, thúc đẩy làng nghề phát triển sản xuất.

Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, Hiệp hội và các làng nghề trên cả nước đã đứng vững và đang có những giải pháp phát triển phù hợp cho bước phát triển mới trong thời gian tới.

Hiệp hội đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường trực, Hội đồng Tư vấn, Ban Chấp hành trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai công việc. Các hoạt động của Hiệp hội luôn hướng về hội viên, phục vụ hội viên, bảo vệ quyền lợi hội viên nên luôn nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng làng nghề.

Hội đồng Tư vấn của Hiệp hội gồm các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín đã quan tâm, gắn bó chặt chẽ, thường xuyên tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa Thường trực Hiệp hội và Hội đồng Tư vấn, đã có nhiều ý kiến xác đáng; nhiều bài viết, kiến nghị, luôn đồng hành cùng Thường trực Hiệp hội, quan tâm sâu sắc tới các làng nghề, nghệ nhân và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, đưa ra những kiến nghị có giá trị thiết thực, định hướng cho xã hội làng nghề vượt qua khó khăn và định hướng với Thường trực triển khai hoạt động của Hiệp hội trong tình hình mới.

Với những hoạt động thiết thực của Hệp hội các cơ quan quản lý Nhà nước và nhiều tổ chức xã hội – nghề nghiệp tôn trọng và ghi nhận; uy tín và sức lan tỏa của Hiệp hội được nâng cao; các làng nghề, nghệ nhân và hội viên tín nhiệm và tin tưởng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam là mái nhà chung của cộng đồng làng nghề cả nước.

Nhìn chung, làng nghề và các thế hệ nghệ nhân làng nghề trên cả nước đã duy trì và phát triển sản xuất, thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 7/7/2022 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển làng nghề, đóng góp nhiều vào hiệu quả kinh tế, văn hóa, du lịch, du lịch làng nghề…

Trong khuôn khổ “Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội thực hiện từ ngày 9/11 đến 12/11/2023, các làng nghề và nghệ nhân là hội viên Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tham gia chuỗi hoạt động trong Chương trình tại Khu di tích Văn hóa – Lịch sử Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Festival đã nêu bật rõ ràng tiềm năng và sự lớn mạnh của xã hội làng nghề trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa làng nghề, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu làng nghề. Đẩy mạnh những hoạt động phát triển đối ngoại; Triển khai, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo,nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”…; các hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số tại các làng nghề.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Hội chợ Sản phẩm Làng nghề Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Hội chợ Sản phẩm Làng nghề Việt Nam

PV: Xin ông cho biết, trong năm 2024, Hiệp hội có phương hướng hoạt động như thế nào và Hiệp hội sẽ tiến hành đại hội đại biểu lần thứ V vào thời gian nào?

Ông Lưu Duy Dần: Trong năm 2024, Hiệp hội tiếp tục Đề xuất các nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động vận dụng thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030”.

Hiện Hiệp hội đang khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, nhân sự nội dung, báo cáo về tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam lần thứ V vào đầu năm 2024 để trình Bộ Nội vụ và Ban Thường trực theo quy định của Bộ Nội vụ.

Hướng tới Đại hội V, Hiệp hội phát động Cuộc thi “Sáng tác và trưng bày sản phẩm quà tặng phục vụ đối ngoại, phục vụ du lịch và các ngày kỷ niệm trong nước, sản phẩm văn hóa tâm linh thuần Việt”.

Triển khai phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân và Các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ XI – Năm 2023” nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028; Tiếp tục triển khai Thỏa thuận Hợp tác đã ký với Hội Kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức đăng ký xét duyệt hội viên đề nghị xác lập danh hiệu “Kỷ lục Làng nghề Việt Nam”, “Sản phẩm độc bản tinh hoa Làng nghề Việt Nam”.

Trong năm 2024, Hiệp hội làng nghề Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2023 – 2028), trên tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội IV là “Kết nối cộng đồng làng nghề – Bảo tồn Văn hóa – Phát triển Du lịch – Đổi mới Sáng tạo – Hội nhập Quốc tế”.

PV: xin cảm ơn ông!

langngheviet.com.vn