Advertisement 1a
Gói thầu 10,3 tỷ đồng tại Bến Tre: Kỹ thuật VN TND bị loại vì tài liệu thuế không trung thực – Tạp chí Kinh tế quốc tế

Gói thầu 10,3 tỷ đồng tại Bến Tre: Kỹ thuật VN TND bị loại vì tài liệu thuế không trung thực

Tại Gói thầu Thi công xây dựng cổng, hàng rào toàn khu thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2), Công ty CP Kỹ thuật VN TND bị Tổ chuyên gia đánh giá là không trung thực do là tài liệu trong hồ sơ dự thầu (HSDT) liên quan tới nghĩa vụ thuế, hóa đơn không chính xác. Cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.
Thue
Công ty CP Kỹ thuật VN TND bị Tổ chuyên gia đánh giá là không trung thực do là tài liệu trong HSDT liên quan tới nghĩa vụ thuế, hóa đơn không chính xác.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre (Bên mời thầu – BMT) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên. Gói thầu có 4 nhà thầu tham dự, Công ty CP Sản xuất & Thương mại N.I.D trúng thầu với giá 10,351 tỷ đồng.

Khi dự thầu, để chứng minh năng lực và kinh nghiệm, trong HSDT Công ty CP Kỹ thuật VN TND cung cấp tài liệu là Thông báo số 1395/TB-CCTQ8 ngày 28/9/2023 thể hiện Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM xác nhận Nhà thầu đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước đến ngày 21/8/2023, trên tiêu đề văn bản có thể hiện “Chi cục Thuế TP.HCM”. Cùng với đó là 2 hợp đồng gồm: Hợp đồng tương tự số 03/2021/HĐXD ngày 6/9/2021 (đính kèm Hóa đơn điện tử số 0000055 ngày 16/6/2022 có giá trị là 14,85 tỷ đồng) và Hợp đồng tương tự số 1/2022/HĐXD/TPĐ-TND ngày 6/6/2022 (đính kèm Hóa đơn điện tử số 0000124 ngày 5/10/2022 có giá trị là 8,25 tỷ đồng). HSDT còn có tài liệu chứng minh kinh nghiệm thi công công trình tương tự của các nhân sự chủ chốt mà Nhà thầu đã đề xuất (thể hiện trên biên bản nghiệm thu xây dựng hoàn thành hạng mục công trình và bàn giao đưa vào sử dụng).

Trong quá trình đánh giá HSDT, ngày 30/10/2023, BMT có văn bản số 2398/BQLXD-QLDA3 đề nghị Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM hỗ trợ xác minh tính xác thực của 2 hóa đơn điện tử số 0000055 ngày 16/6/2022 và số 0000124 ngày 5/10/2022 do Nhà thầu cung cấp trong HSDT; Thông báo số 1395/TB-CCTQ8 ngày 28/9/2023 có phải là văn bản đã được Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM ký xác nhận cho doanh nghiệp hay không? Văn bản phản hồi đề nghị gửi BMT trước ngày 7/11/2023 để làm cơ sở đánh giá HSDT.

Tại thời điểm ngày 16/11, BMT đã hoàn chỉnh báo cáo đánh giá HSDT và Công ty CP Kỹ thuật VN TND được đánh giá đáp ứng yêu cầu HSMT, được xếp hạng 2 (do chưa có thông tin phản hồi của Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM).

Ngày 28/11, Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM có công văn cho biết, Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM không ban hành Thông báo số 1395/TB-CCTQ8 ngày 28/9/2023. Ngoài ra, kiểm tra, rà soát trên ứng dụng hóa đơn điện tử cho thấy, hóa đơn điện tử số 0000055 ngày 16/6/2022 có giá trị 2,079 tỷ đồng (đã làm tròn số) và số 0000124 ngày 7/10/2022 có giá trị là 407 triệu đồng. Chi cục Thuế Quận 8 – TP.HCM cho biết, đã chuyển hồ sơ của Công ty CP Kỹ thuật VN TND do BMT cung cấp tới cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Với thông tin xác minh này, BMT đã đánh giá lại và loại HSDT của Công ty CP Kỹ thuật VN TND. Nhà thầu bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ tới số điện thoại của Công ty CP Kỹ thuật VN TND được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sau nhiều lần liên lạc, hiện vẫn chưa kết nối được với Nhà thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Kỹ thuật VN TND được thành lập vào ngày 13/5/2014, địa chỉ tại Phường 5, Quận 8, TP.HCM. Khảo sát cho thấy, từ năm 2018 – nay, nhà thầu này được công khai trúng 22 gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp, chủ yếu là theo phương thức chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh. Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hồng Liêm – Công ty CP Kỹ thuật VN TND trúng Gói thầu XL01 Sửa chữa Trung tâm truyền máu do Bệnh viện Chợ Rẫy mời thầu với giá 10,922 tỷ đồng.