Advertisement 1a
Đồng Nai: Sai phạm trong quản lý quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng tại huyện Nhơn Trạch – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Đồng Nai: Sai phạm trong quản lý quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng tại huyện Nhơn Trạch

Thanh tra huyện Nhơn Trạch xác định, UBND xã Vĩnh Thanh thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50 tại xã.

Thanh tra huyện Nhơn Trạch xác định, UBND xã Vĩnh Thanh thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50 tại xã.

UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa có kết luận thanh tra (số 03/KL-UBND) về việc chấp hành pháp luật về quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng và xử lý xử lý vi phạm hành chính tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50 (mới) tại xã Vĩnh Thanh. Giai đoạn thanh tra từ tháng 6.2018 – 3.2023.

 

Hàng loại công trình xây dựng trái phép

Đồng Nai: Hàng loạt trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Vĩnh Thanh -0

Trụ sở UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Quang Phương.

 

Theo kết luận thanh tra (KLTT), trong những tháng đầu năm 2023, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai, Tổ Kiểm tra phản ứng nhanh của huyện đã tiến hành giám sát, kiểm tra và ghi nhận một số trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50 (tờ 50).

Cụ thể, có 2 trường hợp san lấp mặt bằng trái phép (ông Nguyễn Văn Hải tại thửa 372; ông Phạm Văn Thời tại thửa 356); 11 trường hợp xây dựng công trình trái phép gồm: 2 trường hợp xây dựng mới (ông Thân Văn Trản tại thửa 258; ông Hoàng Tân Huỳnh tại thửa 499) và 9 trường hợp đã tồn tại công trình nhà ở trước đó.

Thực tế qua kiểm tra, tại khu vực tờ 50, ngoài 2 công trình xây dựng mới và đã thực hiện tháo dỡ, trả lại tình trạng ban đầu của đất thì khu vực này hiện đang tồn tại 17 công trình nhà ở, thời điểm xây dựng 17 công trình này bắt đầu từ khoảng tháng 6.2018 đến tháng 7.2022.

 

Đồng Nai: Hàng loạt trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Vĩnh Thanh -0

Một số căn nhà của người dân xây dựng ngay dưới lưới điện cao thế tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50. Ảnh: Quang Phương.

 

Theo KLTT, giai đoạn từ tháng 6.2018-3.2023, việc quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng tại khu vực tờ 50 là chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến việc một số hộ dân đã thực hiện hành vi xây dựng công trình nhà ở trái phép tại khu vực này trong khoảng thời gian tương đối dài mà UBND xã Vĩnh Thanh không phát hiện, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật…

 

Xác định trách nhiệm lãnh đạo liên quan

 

Dong NaiMột căn nhà cấp 4 xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50, ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Quang Phương.

 

KLTT chỉ ra UBND xã Vĩnh Thanh, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã và một số công chức Địa chính – Xây dựng của UBND xã có trách nhiệm đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên. Thiếu sót, sai phạm này đã gây ảnh hưởng đến uy tín, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và dư luận trong nhân dân. Trong đó, xác định vai trò và trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh giai đoạn từ tháng 6.2018 đến tháng 3.2023.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, ông Huỳnh Thế Vinh – nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh (từ tháng 7.2016 đến ngày 23.3.2023, hiện là chuyên viên Phòng Kinh tế) đã không quản lý chặt chẽ, chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc để xảy ra việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại tờ 50. Ông Vinh có sai phạm và chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại tờ 50, xã Vĩnh Thanh.

Ông Nguyễn Giang Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh (phụ trách lĩnh vực kinh tế) đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện, báo cáo người có thẩm quyền để xử lý việc vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tại khu vực tờ 50. Ông Thanh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực do mình phụ trách, quản lý.

 

Đồng Nai: Hàng loạt trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã Vĩnh Thanh -0Một căn nhà xây dựng trái phép đã bị phá dỡ tại khu vực tờ bản đồ địa chính số 50, ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Quang Phương.

 

Hai nguyên công chức địa chính, xây dựng xã Vĩnh Thanh liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trên là ông Nguyễn Tất Đạt (giai đoạn từ ngày 15.3.2017 đến ngày 15.9.2019, hiện là công chức địa chính – xây dựng xã Long Tân) và ông Lương Hồng Nang (giai đoạn từ ngày 1.5.2018 đến ngày 15.3.2022, hiện là công chức Văn phòng – Thống kê xã Phú Hữu).

Hai cá nhân trên trong thời gian công tác với nhiệm vụ được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng đã không tham mưu quản lý chặt chẽ, thiếu kiểm tra để xảy ra một số công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường điện cao thế.

Ngoài ra, ông Đỗ Quốc Tuấn – Công chức địa chính, xây dựng xã Vĩnh Thanh (giai đoạn từ ngày 1.10.2018 đến nay), với nhiệm vụ được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Tuấn đã không tham mưu quản lý chặt chẽ, thiếu kiểm tra, chưa kịp thời tham mưu xử lý đối với việc sử dụng đất, san lấp mặt bằng trái phép của ông Nguyễn Văn Hải, ông Phạm Văn Thời. Ngoài ra, còn để xảy ra các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường điện cao thế.

Từ những sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch giao Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh lập, củng cố hồ sơ, xem xét xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trong hành lang bảo vệ công trình đường điện cao thế tại khu vực tờ 50 theo đúng quy định; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổ chức thi hành dứt điểm quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện đối với ông Phạm Văn Thời theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến thiếu sót, sai phạm như đã nêu trong phần kết luận theo đúng quy định pháp luật…

 

Quang Phương / Theo ĐBND