Advertisement 1a
Đề nghị TPHCM không tự ý dừng cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Đề nghị TPHCM không tự ý dừng cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản

Để đảm bảo việc xuất khẩu của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chi cục Thủy sản TPHCM khẩn trương bổ sung nguồn lực để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác theo đúng quy định. Đơn vị không được tự ý tạm dừng cấp giấy khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có chỉ đạo về việc cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (SC) tại TPHCM. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, thời gian qua trên địa bàn thành phố đã dừng cấp phép giấy SC do cơ quan chức năng nghi ngờ về tính xác thực hồ sơ của một số doanh nghiệp.

 

Điều này khiến việc xin giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho lô hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản bị gián đoạn, dẫn tới hoạt động doanh nghiệp ngưng trệ.

 

Cục Thủy sản cho biết, việc xác nhận nguyên liệu thủy sản là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác không vi phạm quy định về “khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” (IUU). Do đó, giấy SC sẽ được cấp cho những lô hàng không vi phạm các quy định về IUU.

 

Cang Ca 2 250
Cục Thủy sản đề nghị Chi cục thủy sản TP.HCM không được tự ý dừng cấp giấy SC.

Trong trường hợp nghi ngờ tính chính xác, hợp lý về thông tin trong giấy SC; Chi cục Thủy sản sẽ đề nghị cơ quan cấp giấy SC xác minh tính pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho lô hàng xuất khẩu, chứ không được tạm dừng.

 

Thời gian cấp giấy này trong 2 ngày làm việc do đó cần áp dụng nhiều phương thức trao đổi thông tin như email, thư điện tử….

Chi cục Thủy sản TPHCM là đơn vị cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho lô hàng xuất khẩu nhiều nhất cả nước, chiếm trên 60% tổng số giấy được cấp trong cả nước. Nếu đơn vị tạm dừng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Cục Thủy sản đề nghị Chi cục Thủy sản TP.HCM khẩn trương bổ sung nguồn lực để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho lô hàng xuất khẩu theo đúng quy định.

 

Theo TPO