Advertisement 1a
CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 – Tạp chí Kinh tế quốc tế

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 20/09/2022, tại Văn phòng Cảng Quốc tế Long An – Số 68 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 75 cổ đông, đại diện 62.315.879 cổ phần, chiếm 91,74% tổng số cổ phần Công ty.

Tại Phiên họp, Cổ đông tham dự đã thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tâm; Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

 

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

 

Năm 2021, với những giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm 2021. Đa số các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra: Doanh thu đạt 1.938 tỷ đồng, tăng trưởng 2,55% so với cùng kỳ, đạt 88,09% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 110,8 tỷ đồng, tăng trưởng 26,51% so với cùng kỳ, đạt 138,53% kế hoạch; Tổng tài sản đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đồng Tâm vinh dự đón nhận bằng khen của tỉnh Long An trao tặng “Đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số” khi đưa vào vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S4/HANA; Bên cạnh đó, Đồng Tâm lần thứ 3 liên tiếp đạt Top 10 và Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín (2019-2021).

Phát biểu tại Phiên họp, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết, kết quả nêu trên nhờ vào sự đồng hành của cổ đông, nhà đầu tư; Sự ủng hộ của khách hàng trong và ngoài nước; Sự khích lệ, động viên của Lãnh đạo chính quyền các cấp, Lãnh đạo các địa phương; Sự hỗ trợ của các Đối tác, các Đơn vị, Tổ chức Hiệp hội/Hội ngành nghề,.. và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn thể CB.CNV.

 

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group trao đổi thông tin về hoạt động với Cổ đông.

 

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là không chia cổ tức. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kinh doanh khả quan của năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trình Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2022, thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 là 10%/Mệnh giá bằng tiền mặt.

 

Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, tại điểm a, Khoản 1 Điều 32 có quy định về điều kiện là Công ty đại chúng cụ thể như sau “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

 

Theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm tại ngày 14/9/2022 thì các cổ đông lớn hiện đang nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương ứng 90,279% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy Công ty Cổ phần Đồng Tâm không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

 

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 3.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Phiên họp.

 

Với những nhận định năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức từ thị trường nhiều biến động, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể CB.CNV tiếp tục duy trì, phát huy hoạt động trên nền tảng ổn định và bền vững sẵn có, mục tiêu trọng tâm là tiếp tục phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, nhận diện cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, củng cố vị thế thương hiệu, tạo giá trị thiết thực cho cổ đông, nhân viên, đối tác và cộng đồng xã hội.

 

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; Dự kiến chia cổ tức 12%.

 

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm kết thúc tốt đẹp trong sự phấn khởi của cổ đông tham dự. Tất cả các nội dung tờ trình, báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%. Những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua của tập thể CB.CNV đã xây dựng niềm tin và nền tảng vững chắc để tiếp tục đưa Công ty trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành tại thị trường Việt Nam và khu vực.

 

Cảng Quốc tế Long An khai thác hàng container vào năm 2023:

 

CTCP Đồng Tâm tổ chức Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Ảnh 4.

Ánh Dương

 

Theo Trí thức trẻ