Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có quyết định cấm Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan (mã số thuế 0101906513), địa chỉ: Số 17, ngõ 132, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (thành viên thuộc liên danh đã có hành vi gian lận khi tham gia đấu thầu, gói thầu:

Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản Văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (giai đoạn 1 thuộc Nhóm Dự án số 3) do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá làm chủ đầu tư) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 03 (ba) năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do: Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan đã trình bày sai một cách cố ý trong E-HSDT khi tham gia dự thầu, nhằm thu được lợi ích về mặt điểm đánh giá kỹ thuật, vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung báo cáo, đề xuất và tham mưu của mình; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh trên Báo Đấu thầu, Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Báo Thanh Hóa theo đúng quy định; theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký – 9/1/2024.

Bảo Anh/thanhtra.com.vn