Advertisement 1a
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy bản sắc đối ngoại Việt Nam, không ngừng đổi mới, linh hoạt trong tư duy, cách làm – Tạp chí Kinh tế quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy bản sắc đối ngoại Việt Nam, không ngừng đổi mới, linh hoạt trong tư duy, cách làm

Gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài chiều nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu là phải tiếp tục gìn giữ và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để làm được điều này, cần tiếp tục phát huy trường phái đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, không ngừng đổi mới, sáng tạo và linh hoạt trong tư duy đối ngoại, trong phương cách triển khai, với tư duy mới, cách làm mới.

Ctqh A2 Viet Nam