Advertisement 1a
Bến Tre: Xã quản lý thiếu chặt chẽ, dân lấn chiếm đất công tràn lan – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Bến Tre: Xã quản lý thiếu chặt chẽ, dân lấn chiếm đất công tràn lan

Không chỉ không chặt chẽ trong việc quản lý dẫn đến nhiều hộ dân lấn chiếm đất công trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), chính quyền cấp xã còn giao đất, cấp đất cho các hộ dân không đúng quy định pháp luật đất đai.

 

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất công trên địa bàn huyện Châu Thành, theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre, kết quả kiểm tra, xác minh về các trường hợp lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý là 19 thửa.

 

Theo đó, UBND xã An Phước quản lý đất đai không chặt chẽ để cho 2 hộ dân lấn, chiếm. Ngoài ra, UBND xã Giao Hòa (xã Giao Hòa nhập vào xã Giao Long thành xã Giao Long từ năm 2020) quản lý đất đai không chặt chẽ để cho các hộ dân lấn, chiếm sử dụng thời gian dài không có biện pháp xử lý.

 

Riêng, UBND xã Tiên Long không quản lý, sử dụng thửa đất số 634, tờ bản đồ số 4, để cho 2 hộ dân chiếm dụng, sau đó UBND xã giao đất sai thẩm quyền. Còn UBND xã Tiên Thủy thì quản lý đất đai không chặt chẽ để cho 7 hộ dân lấn, chiếm sử dụng.

 

Xã Châu Thành

Trụ sở UBND thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân

 

“UBND xã Thành Triệu thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất công đã được giao, không kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý đối với trường hợp hộ ông Lê Văn Bé chiếm sử dụng thửa đất số 39 và thửa đất số 40, cùng tờ bản đồ số 14.

 

Ngoài ra, UBND xã Hữu Định còn thụ động trong quản lý đất công được giao, không kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin về hiện trạng sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý. Sau khi kết thúc hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Vũ và ông Nguyễn Văn Tứ thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường không thông báo đến UBND xã Hữu Định để theo dõi, quản lý đất. Đồng thời, chậm tham mưu UBND huyện Châu Thành chỉ đạo xử lý trường hợp lấn, chiếm đất của bà Trần Thị Rí.

 

Còn UBND thị trấn Châu Thành được giao quản lý đất công nhưng thực tế không quản lý, sử dụng được do 4 hộ dân đang ở trên đất này” – Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre nêu rõ.

 

Xã Hữu định

Trụ sở UBND xã Hữu Định (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân

 

Cũng theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bến Tre, các trường hợp giao đất, cấp đất không đúng quy định trên địa bàn huyện Châu Thành có 7 thửa.

 

Theo đó, UBND xã Tiên Thủy cho phép ông Võ Bạch Long sử dụng thửa đất số 238, tờ bản đồ số 10.

 

UBND xã Giao Hòa (nay là Giao Long) không quản lý chặt chẽ đất công (thửa đất số 138, tờ bản đồ số 10) để cho hộ ông Đỗ Hữu Chí sử dụng đất trong thời gian dài không có biện pháp xử lý. Đối với UBND xã Tường Đa giao đất cho 3 hộ dân sử dụng sai thẩm quyền theo quy định pháp luật đất đai. Còn UBND xã An Phước cho phép hộ dân Lê Văn Công xây dựng nhà ở trên đất công.

 

UBND xã An Hiệp quản lý đất không chặt chẽ để ông Lê Nguyên Hiện – nguyên là cán bộ Địa chính xã tự ý kê khai đăng ký đất công do UBND xã quản lý và đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Nguyên Hiện là không đúng đối tượng sử dụng.

 

Theo Thanh tra tỉnh Bến Tre, việc để các hộ dân lấn, chiếm đất nhưng UBND xã, thị trấn chưa kịp thời phát hiện đã biết rõ nhưng không kiên quyết xử lý, để vi phạm kéo dài, hình thành tài sản kiên cố, có giá trị gây phức tạp trong việc xử lý, trách nhiệm thuộc về tập thể UBND và Chủ tịch UBND các xã gồm: An Phước, Giao Hòa, Tiên Thủy, Thành Triệu, Hữu Định và thị trấn Châu Thành; Chủ tịch UBND xã Tiên Long.

 

Đối với UBND các xã giao, cấp đất không đúng thẩm quyền trách nhiệm thuộc về Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND và Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy; UBND huyện Châu Thành và UBND xã An Hiệp; tập thể UBND và Chủ tịch UBND các xã gồm: Giao Hòa, An Phước.

 

Từ sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của các hạn chế, vi phạm trên tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân trên. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Thủy.

 

Phạm Hữu Giang /